Mens Mentis

Oferta
Kontakt

Antoni Piwowarczyk

O mnie

"Człowiek może poznać cel, do którego zmierza
- ale nie potrafi go poznać, jeśli nie odwróci się do swego początku

i nie zawrze tego początku w swoim istnieniu.
Jeśli nie chce być patykiem porwanym przez wir
i pochłoniętym przez prąd, musi być sam owym prądem,
całym, od źródła aż do pogrążenia się w morze"


Ursula K. LeGuin

Oferta

  • psychoterapia indywidualna dorosłych,
  • psychoterapia indywidualna młodzieży,
  • psychoterapia par,
  • wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysie.

O mnie

Antoni Piwowarczyk


psychoterapeuta

Prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie psychodynamicznym. Pracuję w kontakcie indywidualnym z dorosłymi i młodzieżą oraz z parami.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracując terapeutycznie pozostaję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów ww. Towarzystw. Biorę również systematycznie udział w organizowanych przez nie konferencjach i szkoleniach.


Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałem w:

- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne),

- Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Pomorskie Centrum Psychodynamiczne),

- Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej).


Moje doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pracę terapeutyczną w Dziale Interwencji Kryzysowej MOPR w Szczecinie, pracę indywidualną i grupową z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów Szkoły dla Rodziców I i II stopnia, warsztatów rozwoju osobistego i regeneracji własnych sił dla kobiet, warsztatów psychoedukacyjnych oraz szkoleń zawierających tematykę komunikacji, rozwoju interpersonalnego, radzenia sobie ze stresem.

Kontakt

tel. 604 364 328
Gabinet:
ul. Kaszubska 57 pok. 203 Szczecin

antoni.piwowarczyk@mensmentis.pl