Mens Mentis

Oferta
Kontakt

Antoni Piwowarczyk

O mnie

"Człowiek może poznać cel, do którego zmierza
- ale nie potrafi go poznać, jeśli nie odwróci się do swego początku i nie zawrze tego początku w swoim istnieniu.
Jeśli nie chce być patykiem porwanym przez wir
i pochłoniętym przez prąd, musi być sam owym prądem,
musi być sam owym prądem, całym, od źródła aż do pogrążenia się w morze"


Ursula K. LeGuin

Oferta

  • psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych,
  • wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysie,

O mnie

Antoni Piwowarczyk


psychoterapeuta

Pracuję jako psychoterapeuta w Sekcji Terapii i Profilaktyki Działu Interwencji Kryzysowej MOPR, prowadzę również prywatną praktykę psychoterapeutyczną.


Pracuję w kontakcie indywidualnymi grupowym z dorosłymi i młodzieżą oraz z parami i rodzinami. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów Szkoły dla Rodziców I i II stopnia, warsztatów rozwoju osobistego i regeneracji własnych sił dla kobiet, warsztatów psychoedukacyjnych oraz szkoleń zawierających tematykę komunikacji, autoprezentacji, rozwoju interpersonalnego, radzenia sobie ze stresem, zajęć relaksacyjnych.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracując terapeutycznie pozostaję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów ww. Towarzystw, biorę również systematycznie udział w organizowanych przez nie konferencjach i szkoleniach. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałem w :


- Krakowskie Centrum Psychodynamiczne


- Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej


,- Wielkopolskie TowarzystwoTerapii Systemowej


- Kurs Podstawowy Terapii Systemowej


,- Pomorskie Centrum Psychodynamiczne


- Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego,

Nie oceniam ludzi po błędach, jakie popełnili, patrzę czego nauczyli się dzięki nim.
Nie ma ludzi nieomylnych. Błądzimy i uczymy się całe życie to nasze prawo.

Kontakt

tel. 604 364 328
Gabinet:
ul. Kaszubska 57 pok. 203 Szczecin
antoni.piwowarczyk@mensmentis.pl